Podaj cenę nieruchomości:Wybierz rodzaj uprawnień do obiektu:Podaj prowizję agencji (3%):

Za co płacisz pośrednikowi?


Świadomość większości klientów, na temat pracy którą wykonuje pośrednik w obrocie nieruchomościami jest prawie żadna. 

I nie jest to wina klienta. Jego świadomość kształtują doniesienia medialne na temat tego czego pośrednik nie zrobił. 
Także sami pośrednicy w większości nie informują swoich klientów o wszystkich czynnościach jakie wykonują. 
Najpopularniejsza opinia jest taka, że przyjmują ofertę od jednego klienta, pokazują ja drugiemu i wystawiają fakturę.
   
Zobaczmy więc jaki jest prawie pełny wykaz czynności wykonywanych przez pośrednika i zastanówmy się
czy każdy klient jest w stanie załatwić to sobie sam.
 
1. Sprawdzenie stanu prawnego wymaga:
 • zidentyfikowania właścicieli; 
 • sprawdzenie posiadanych przez klienta dokumentów;
 • sprawdzenie zapisów w rejestrach państwowych i gminnych;
 • wskazanie, czy dla zbycia nieruchomości wymagane jest  jakieś „wyczyszczenie stanu prawnego”
 • pomoc klientom w ewentualnym „czyszczeniu stanu prawnego”;
 • określenie  koniecznych do zbycia dokumentów;
 • pomoc w ich zdobyciu; 
2. Wykonanie inwentaryzacji stanu faktycznego nieruchomości: 
 • sporządzenie opisu obiektu w oparciu o oświadczenia sprzedającego;
 • zweryfikowanie opisu w drodze indywidualnych oględzin;
 • sporządzenie dokumentacji fotograficznej;
 • identyfikacja wad i zalet;
3. Sprawdzenie stanu zadłużeń i obciążeń nieruchomości:
 • Podatki i opłaty lokalne;
 • Zadłużenia wobec dostawców mediów i innych usług;
 • Zadłużenia wobec banków i innych pożyczkodawców;
 • Obciążenia służebnościami i uwarunkowaniami  
4. Określenie najaktualniejszej, możliwej do uzyskania ceny nieruchomości:
 • Porównanie oferty z ostatnimi nieruchomościami zbywanymi na rynku lokalnym;
 • Zapoznanie się z cenami transakcyjnymi podobnych nieruchomości;
 • Określenie aktualnego stanu rynku - popytu i podaży;
 
Dopiero po wykonaniu powyższych czynności pośrednik może przystąpić do uzgodnienia warunków umowy pośrednictwa z klientem. 
Do podpisania umowy powinno dojść po osiągnięciu porozumienia co do ceny sprzedaży oraz zakresu koniecznych do wykonania czynności, terminów realizacji oraz wysokości wynagrodzenia pośrednika. Klient w momencie 
 
5. Opracowanie reklamy:
 • Sporządzenie opisu reklamowego oferty;
 • Opracowanie sposobów i miejsc reklamy;
 • Wykonanie materiałów reklamowych;
 • Wykupienie reklamy w wytypowanych mediach;
 • Odpowiadanie na zapytania z reklam;
 
6. Wprowadzenie oferty do systemu informatycznego firmy oraz udostępnienie jej innym pośrednikom do sprzedaży;
7.  Wykonywanie niezliczonych ilości telefonów w celu realizacji umowy dla zaproponowania oferty klientom;
8.  Wyjazdy w teren w celu prezentacji ofert klientom, gromadzenia dokumentów i wykonywania czynności sprawdzających.
9.   Organizowanie spotkań klientów i pomoc w  dojściu do porozumienia;
10.  Ocena wiarygodności finansowej kupujących;
11.  Pomoc w wyborze sposobu finansowania transakcji, kredytu i banku;
12. Zaplanowanie sposobu organizacji transakcji, terminów poszczególnych czynności i zabezpieczeń dla klientów;
13.  Pomoc w ustaleniu  warunków zawarcia umowy, zabezpieczających interesy stron transakcji;
14. Ocena zapisów umowy kredytowej pod katem ryzyka zapłaty wynagrodzenia dla sprzedającego. 
15.  Zgromadzenie potrzebnych dokumentów, omówienie transakcji z notariuszem.
16.  Dopilnowanie realizacji transakcji zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
17.  Pomoc w organizacji rozliczenia zadłużeń sprzedającego. 
18.  Uczestnictwo w wydaniu nieruchomości, sporządzenie protokółu wydania. 
 
Warto przy tym dodać, że wszystkie te czynności pośrednik wykonuje na własny koszt, bo wynagrodzenie otrzymuje dopiero na uzgodnionym etapie realizacji umowy. A wcale nierzadko zdarza się, że realizacja umowy trwa rok  i dłużej.
 
autor. A. Nitka

 


» powrót