Podaj cenę nieruchomości:Wybierz rodzaj uprawnień do obiektu:Podaj prowizję agencji (3%):

NIEUCZCIWY POŚREDNIK???


Jak uniknąć nieuczciwego pośrednika?

Przed pseudo-pośrednikami :(( można się jednak obronić. Należy przestrzegać pewnych podstawowych zasad, które można streścić w kilku punktach. Na co trzeba zwrócić uwagę przy korzystaniu z biur nieruchomości doradzają specjaliści Metrohouse S.A.

1. Licencja zawodowa pośrednika 

Licencja zawodowa pośrednika umożliwia prowadzenie czynności w zakresie obrotu nieruchomościami. Pośrednik jest odpowiedzialny zawodowo także za osoby, które nie posiadają licencji pracując pod jego nadzorem w biurze nieruchomości.

2. Ubezpieczenie
Każdy licencjonowany pośrednik musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku wyrządzenia przez niego szkód w wyniku prowadzonej działalności można dochodzić odszkodowania. Jest to szczególnie istotne, ponieważ najczęściej przedmiotem obrotu są nieruchomości będące owocem pracy całego życia. Brak ubezpieczenia powinien być sygnałem o niskiej wiarygodności agenta.

3. Wiarygodna siedziba firmy 
Siedziba lub oddział firmy mówi wiele o jej działalności. Najlepiej, by spotkanie z pośrednikiem w celu np. podpisania umowy pośrednictwa odbywało się w siedzibie firmy lub jej biurze sprzedaży.

4. Prowizje i opłaty 
Nieuczciwi ,,agenci" pobierają opłaty na etapie przekazywania danych adresowych nieruchomości przeznaczonych do wynajmu lub sprzedaży. Przy napotkaniu na taką propozycję należy kategorycznie odstąpić od dalszych rozmów. Jest to pierwszy sygnał, że mamy do czynienia z oszustem.

5. Opinia na rynku 
Istnieją dwa sposoby wyboru biura nieruchomości. Pierwszy - duże i znane biuro posiadające sieć oddziałów, drugi - lokalnie działający pośrednicy ograniczający swoją działalność do określonego terytorium. Niezależnie od dokonanego wyboru przed skorzystaniem z usługi należy zasięgnąć opinii bliskich, przyjaciół, czy współpracowników na temat poziomu usług reprezentowanego przez dane biuro. Klienci są najlepszym miernikiem poziomu satysfakcji.

(Zródło: money.pl, fragment artykułu - Marcina Jańczuka.)

 


» powrót