Podaj cenę nieruchomości:Wybierz rodzaj uprawnień do obiektu:Podaj prowizję agencji (3%):

Firma w mieszkaniu a podatek. Nie przesadzaj z odliczeniami.

2016-09-06


 Oczywiście odliczeniu podlegają również koszty zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia działalności – niezależnie czy po godzinach pracy będzie wykorzystywany na cele prywatne. Problem zaczyna się już jednak przy odliczaniu mediów. Jeśli 1/3 lokalu przypada na firmę, to 1/3 kosztów jest firmowa i podlega odliczeniu. To prawda – ale tylko przy kosztach mediów związanych stricte z powierzchnią – takich jak: ogrzewanie. Co z pozostałymi kosztami: np. zużycia wody, prądu, gazu itp? Zazwyczaj jednak organy podatkowe godzą się na zastosowanie proporcji przyjętej przez podatnika, byleby nie odbiegała ona rażąco od realistycznie oszacowanych kosztów, które mogą przypadać na firmę. Jeśli w ramach domowego pakietu Internet + telefon +telewizja wykorzystujemy połączenie w celach firmowych, kosztem nie będzie z pewnością telewizja, natomiast „firmową” część opłaty za sieć, należy w miarę wiarygodnie oszacować. Ucieszy natomiast fakt, że jeśli mieszkanie kupiliśmy na kredyt, proporcjonalną część odsetek możemy również zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Ważne zastrzeżenie: gdy właściciel firmy zdecyduje się na wprowadzenie prywatnego mieszkania na środki trwałe firmy, wówczas odsetki naliczone do dnia przekazania mieszkania do działalności zwiększają wartość początkową środka trwałego i stanowią koszty uzyskania przychodów dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne. Należy pamiętać, że jeśli mieszkanie, w którym prowadzimy firmę, jest własnościowe lub spółdzielczo-własnościowe, powinniśmy zgłosić zmianę przeznaczenia części mieszkania z celów mieszkaniowych na gospodarcze. W takiej sytuacji może zdarzyć się, że spółdzielnia zacznie naliczać wyższy czynsz za część lokalu, która przestała mieć charakter mieszkaniowy. To samo dotyczy gminy. Musimy jej zgłosić fakt prowadzenia firmy w mieszkaniu i to ona zdecyduje, czy uznać jego cześć za lokal użytkowy. W takiej sytuacji zapłacimy znacznie większy podatek od nieruchomości.

Biznes.onet.pl 


» powrót